Stichting Contrapunto

Jur Vermijs is tevens artistiek leider van Stichting Contrapunto. Deze stichting zet zich in voor het creëren en produceren van genre-overschrijdende muzikale projecten. Of zoals geformuleerd in de statuten van de stichting:

De stichting heeft ten doel: het stimuleren tot ontwikkelen, uitvoeren, registreren en promoten van muziek in zijn algemeenheid en samenwerkingen tussen verschillende muziekgenres in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Sue van Geijn (voorzitter)
Jasper de Waard (secretaris)
Bér Engels (penningmeester)

KvK: 85804258